วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

เลื่อยยนต์เล็ก Ms170

- เครื่องยนต์ 30.1 ซีซี

- แรงม้า 1.7 แรงม้า

- น้ำหนัก 3.9 กิโลกรัม

-ความจุถังน้ำมันเบนซิน 2.5 ลิตร

- ความจุน้ำมันโซ่ 1.45 ลิตร

-ใช้โซ่ขนาด 3/8" p

-ความยาวของบาร์12นิ้ว 30เซนติเมตร รุ่นของบาร์ STIHL ROLLOMATIC® Mini


เลื่อยยนต์ Ms180

เลื่อยยนต์ Ms180 (คลิก!! ถูกต้องตามกฎหมาย)
-เครื่องยนต์ 31.8ซีซี
-
แรงม้า 2แรงม้า
-น้ำหนัก 4กิโลกรัม
-ความจุถังน้ำมันเบนซิน 0.25ลิตร
-ความจุถังน้ำมันเลี้ยงโซ่ 0.145ลิตร
-ใช้โซ่ 3/8 PPMMC3"
-
ใช้บาร์ 30ซม. 12" Mini STIHL ROLLOMATIC ®
เรามาดูกันเลยครับ


ขั้นตอน การเริ่มใช้งานเครื่องเลื่อยยนต์MS 180

1. เตรียมน้ำมันให้พร้อม
- น้ำมัน เบนซิน
- น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ 2T
- น้ำมันเลี้ยงโซ่ หรือน้ำมันดำ ที่สะอาด
2. เติมน้ำมันเลี้ยงโซ่ที่ถังน้ำมันด้านหน้าจากนั้นปิดให้แน่น
3. ผสม 2T เข้ากับน้ำมันเบนซิน ในอัตราส่วน 1:25 หรือ
2T = 1 ส่วน
น้ำมันเบนซิน = 25ส่วน
หากใส่มากไปอาจทำให้ควันเยอะได้
4. เมื่อผสมน้ำมันแล้วเติมที่ถังน้ำมันด้านหลังปิดฝาให้แน่น
การสตาร์ทเครื่องเลื่อยยนต์
ดันมือเบรกสเตอร์ไปข้างหน้า ก่อนสตาร์ทเครื่องทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันอันตรายจากโซ่ที่หมุนทันที
และควนล็อกมือเบรกทุกครั้งเมื่อยังไม่ได้ใช้งาน (ตัดไม้)
เลื่อนด้านสวิตช์มาด้านตำแหน่ง 1
O ปิด หรือ ดับเครื่อง
Iปิด หรือ สตาร์ทเครื่อง
H เปิดโช้คให้อากาศเข้ามา กรณีเครื่องเลื่อยยนต์ใหม่
หรืออากาศชื้นเครื่องตัดยาก
ให้เลื่อนด้านสวิตช์ลงมาที่ H โดยการกำไกเร่งก่อนจึงจ
สามารถเลื่อนด้านสวิตช์ลงมาได้ และเมื่อเครื่องตัดแล้วกำ
ไกเร่งอีกครั้งด้านสวิตช์จะกลับมาที่ตำแหน่ง I โดยอัตโนมัติ
การดึงสตาร์ท
อัดเท้าเข้าเหยียบที่มือถือหลัง จากนั้นมือซ้ายกดที่มือถือหน้าไว้
จึงดึงสตาร์ทด้วยมือขวา
และเมื่อเครื่องเลื่อยยนต์ติดแล้วโซ่จะยังไม่หมุนถึงแม้
จะเร่งเครื่องก็ตามเพราะสเตอร์ถุกเบรกไว้
ดังนั้น เมื่อจะ
ใช้งานให้ดึง มือเบรกสเตอร์เข้าหาหัวเพื่อนเป็นการปลดมือเบรกสเตอร์
ขั้นตอนการใส่บาร์แลซ่
ตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ดอดน็ตยึดบาร์และดึงฝาครอบบาร์ออก ดอยน็ตเร่ง
โซ่กลับไป
ด้านหลัง ประกอบโซ่เข้ากับบาร์โดยหันคมโซ่ออก
ด้านนอกใส่บาร์และโซ่เข้ากับ
ตรงน็อต ประกอบบาร์โดยให้หยุดน็ตเร่งโซ่อยู่ในตำแหน่งรูบาร์ ปิดฝาครอบ
บาร์เข้าคืนโดยยังไม่ต้องขันน็อตยึดบาร์
จนแน่น หมุนน็อตเร่งโซ่เข้าเมื่อเลื่อยบาร์ให้เดินหน้าออกมาทำให้โซ่ตั้งขึ้น
เมื่อดึงโซ่แล้วให้ดึงปลด
มือเบรกสเตอร์แล้วใช้ไขควงดันโซ่ให้หมุนไปข้างหน้า โซ่ต้องหมุน
ได้โดยสะดวกไม่แน่นเกินไป ถ้า
แน่นเกินไปจะทำให้เกิดความร้อน และบาร์สึกเร็ว
เมื่อตั้งโซ่เสร็จแล้วจากนั้นก็ขึ้นน็อตยึดบาร์ให้แน่น
และหมั่นเช็คน็อตทุกครั้ง ก่อนหยิบเครื่องเลื่อยยนต์ใช้งาน
เพราะหากน็อตหลุดขณะทำงานคือเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
สวมปลอกบาร์ไว้ทุกครั้งที่ยัง
ไม่ได้ใช้งานเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความชื้น


มาดูความสามารถของ Ms180กันเลยครับ